Støt os

Vores vigtige arbejde med etablering af venskaber kan kun udføres, fordi vi støttes af sponsorater og offentlige midler.

Hvordan kan du hjælpe?

Du kan bakke op om UngeNets arbejde ved at støtte os økonomisk ved at sende et bidrag. Dit bidrag – stort som småt – giver os mulighed for at skaffe nerværksnvenner til vores unge.

Støt særlige formål

Vil du støtte et bestemt formål, kan du indsætte dit bidrag på vores sponsor konto. Husk at oplyse hvilket formål du vil støtte og dit navn sammen med indbetalingen.

Støtte forslag:

  • Kerneydelsen (f.eks. hjemmebesøg, matchbesøg, godkendelsesforløb og netværksmøder af og for frivillige/netværksvenner)
  • Arrangementer for de unge og deres netværksven. (Materialer og forplejning)
  • Lokale (Vedligeholdelse eller div. inventar til egne lokaler)
  • IT udstyr (indkøb af bl.a printer, projektor og div. andet it-udstyr)

Virksomheds sponsorater

Virksomheder, loger og andre foreninger kan også støtte UngeNet. Ved beløb over kr. 1000,- indsættes firmanavn og logo (hvis fremsendt pr. mail) på siden Sponsorer. Pengene kan også her øremærkes til bestemte formål. Husk at oplyse navn sammen med indbetalingen.

Reg. nr.         2720
Kontonr.        3497 914 611

Tak, fordi du vil støtte UngeNet
Vi knytter venskab